Aktualności

Prawo cywilne - reprezentacja przy zawieraniu umów a dochodzenie roszczeń.

2014-03-20 | Prawo cywilne

Chceilibyśmy poruszyć kwestię, która coraz częściej okazuje się być problemem dla naszych Klientów.

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją Kodeksu Cywilnego ustawodawca wprowadzając obowiązek wskazania w pozwie nr PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną lub KRS, numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP osoby niefizycznej. Jednoczenie dodał art. 208¹ k.p.c. zgodnie z którym Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Praktyka procesowa wskauje jednak, iż Sądy coraz częściej cedują obowiązek wykazania PESEL dłużnika na Powoda. Jest to działanie nieuzasadnione, ponieważ to Sądu posiadają odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą im pozyskanie numerów PESEL. Jednakże prawo swoje, a pragmatyka sądowa swoje.

Rada dla naszych klientów jest prosta, zawsze należy zadbać o to by uzyskać PESEL kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej na etapie podpisywania umowy.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE