Prawo cywilne

  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o zasiedzenie
  • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • sprawy dotyczące nieruchomości
  • sprawy o służebności
Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE