Prawo Cywilne: odsetki – zmiany od 1 stycznia 2016 r.       Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1830).


    Najważniejsze zmiany obejmują rozdzielenie zasad obliczania odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie. Ponadto, ustawodawca dodatkowo wprowadził podział odsetek za opóźnienie – na odsetki w obrocie konsumenckim oraz obrocie profesjonalnym.


    Po nowelizacji mechanizm obliczania odsetek opierać się będzie na stopie referencyjnej NPB, a nie jak dotychczas na stopie kredytu lombardowego oraz obejmować będzie wszystkie kategorie odsetek ( w tym odsetki ustawowe).


    Mając na uwadze penalny charakter odsetek za opóźnienie – ustawodawca zdecydował się na zwiększenie ich „ustawowego wymiaru” w porównaniu do odsetek stanowiących wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.


    Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w obrocie między przedsiębiorcami wysokość „ustawowych” odsetek z tytułu opóźnienia będzie wyższa od tej przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego.


    Do transakcji handlowych zwartych przed dniem wejścia nowelizacji w życie stosuje się przepisy dotychczasowe oraz do dnia 31 grudnia 2015 r. odsetki obliczane są według dotychczasowych zasad.

 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE