Contact

Tomasz Madejczyk Kancelaria Radcy Prawnego

Al. Kard Wyszyńskiego 17 a
97-400 Bełchatów
phone: 44 635 03 25

Legal Advisor Tomasz Madejczyk

mobile: 509 118 290
e-mail: kancelaria@madejczyk.biz

The office is open the following hours:
Monday to Friday - from 9:00 to 17:00

Advance deposit-account: 86 1050 1937 1000 0091 3673 9530
Law Office bank account: 56 1050 1937 1000 0091 3673 9100

 

Write to us

Administratorem moich danych osobowych jest Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Bełchatowie, dalej jako Kancelaria. Moje dane osobowe będą przetwarzana przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. Moje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Kancelarii np. w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi (SaaS). Moje daje osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej w ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Moje dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogę uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Mojej zgody. Zgodnie z powyższym, Moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust 1 lit a oraz art 49 ust. 1 lit b RODO. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam że przetwarzanie moich danych narusza przepisy. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korespondencji.


Trust us, among others:
© Tomasz Madejczyk Law Office Belchatow
design: iNTERCODE