Porada Prawna: anulowanie kary nagany w zamian za zmianę stanowiska pracy

Pytanie:

Jestem kierownikiem w jednej z firm na Rogowcu. Kilka dni temu z powodu mojego niedopatrzenia, awarii uległa maszyna produkcyjna, co spowodowało opóźnienie na linii produkcyjnej, a w konsekwencji opóźnienie w dostawie towaru do klienta, przez co moja firma została obciążona karą finansową. Oczywiście przed szefostwem przyznałam się do błędu i została mi wymierzona kara nagany. Po całej tej sytuacji nie chcę już pełnić roli kierownika i chciałabym przejść z powrotem na stanowisko szeregowego pracownika produkcji. Czy w tej sytuacji kara nagany nie zostanie wpisana do moich akt osobowych?                                                                                 

- Anna P. (36)

 

Odpowiedź:

Pani Anno, niestety ale Kodeks pracy w przypadku zmiany stanowiska pracy nie przewiduje możliwości anulowania kary porządkowej.

Jednakże wyjaśniam, iż zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Zatarcie ukarania karą porządkową po roku nienagannej pracy następuje obligatoryjnie. Oznacza to dla Pani, że pracodawca ma obowiązek uznać karę za niebyłą i odpis zawiadomienia usunąć z Pani akt osobowych, jeżeli w ciągu roku od ukarania nie została nałożona na Panią kara porządkowa.

Jednocześnie pracodawca z własnej inicjatywy lub z inicjatywy zakładowej organizacji związkowej, do której zwróciłaby się Pani z odpowiednim wnioskiem - może anulować karę i uznać ją za niebyłą przed upływem roku.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE