Porada Prawna: brak zgody byłego małżonka na wynajęcie wspólnego mieszkania

Pytanie:

Jestem z mężem po rozwodzie. Nie dokonaliśmy podziału majątku, bowiem nikt z nas nie chciał się za to zabrać. Były mąż wyprowadził się do swojej partnerki, a ja wróciłam do rodziców. Naszym majątkiem jest mieszkanie. Obecnie mieszkaniem tym mocno zainteresowany jest mój kolega z pracy, który chciałby je wynająć by zamieszkać tam ze swoją rodziną. Niestety były mąż robi mi na złość i nie godzi się na wynajęcie. Czy mogę coś zrobić?        

- Agnieszka M. (37)                                                                                       

     

Odpowiedź:

Pani Agnieszko, po rozwodzie każdy z Państwa jest właścicielem w częściach równych (każdemu przypada 1/2 udziału). Oznacza to, że dysponując wspólnym mieszkaniem, zobowiązana jest Pani współdziałać z byłym mężem. Każdy z Państwa może sprzedać swój udział w nieruchomości, ale już nie może swobodnie zarządzać całością. Zgodnie z treścią art. 199 Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jednakże w braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Mając na uwadze powyższe, dysponuje Pani co najmniej połową mieszkania – tym samym ma Pani prawo do wystąpienia do sadu, by udzielił zgody na najem wspólnej nieruchomości.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE