Porada Prawna: dziedziczenie po mężu rozwodniku.

Pytanie:

Kiedy brałam ślub z moim mężem oboje byliśmy już w starszym wieku. Mąż był po rozwodzie i miał dwoje dorosłych, samodzielnych synów, natomiast ja byłam panną. Mąż zmarł 2 miesiące temu. Mąż nigdy nie przeprowadził postępowania związanego z podziałem majątku po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną w skład którego wchodzi m.in. dom w którym do chwili obecnej mieszka pierwsza żona oraz jeden z synów ze swoją rodziną. Kto dziedziczy po śmierci męża? Ja czy jego poprzednia rodzina?                                                   

- Jadwiga S. (72)

 

Odpowiedź:

Pani Jadwigo, jak wskazują zapisy art. 922 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

Powyższe zapisy oznaczają, że w dacie śmierci męża w jego prawa i obowiązki wstępują jego spadkobiercy, czyli Pani jako żona, jak również dorośli synowie z pierwszego małżeństwa.

Proszę pamiętać iż w kwestii dziedziczenia domu, spadkobiercy mają prawo tylko do tego, do czego zmarły miał prawo. Dziedziczenie w majątku wspólnym z pierwszą żoną odbywa się według stanu tego majątku na dzień rozwodu, natomiast już według wartości na dzień orzekania o podziale majątku, czyli w Państwa przypadku na dzień podziału między spadkobierców zmarłego, a jego pierwszą żonę.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE