Porada Prawna: mieszkanie odziedziczone po rodzicach, a rozwód.

Pytanie:

Po śmierci rodziców jako ich jedyna córka dostałam w spadku mieszkanie, które obecnie wynajmuję. Z uwagi na kłopoty w moim małżeństwie coraz częściej zaczynam myśleć o rozwodzie. Nurtuje mnie jednak pytanie, czy mój mąż po rozwodzenie będzie miał prawo do mieszkania moich zmarłych rodziców? Dodam, iż chciałabym w nim później zamieszkać.

- Iwona G. (49)

 

Odpowiedź:

Pani Iwono, z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Dla Pani jednak najważniejsze znaczenia ma art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Mając na uwadze powyższe zapisy, wyjaśniam, iż przedmioty nabyte w drodze spadku, tak jak w Pani przypadku mieszkanie po rodzicach - objęte są majątkiem osobistym małżonka, choćby ten nabył je w trakcie trwania małżeństwa. Zatem Pani mąż po rozwodzie nie będzie miał do niego żadnych praw.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE