Porada Prawna: nagroda jubileuszowa, a zgon uprawnionego.

Pytanie:

Mój mąż zmarł na kilka tygodni przed otrzymaniem nagrody jubileuszowej – 30lecia pracy. Czy nagroda przepadnie czy jest jakaś szansa, że jednak zakład pracy wypłaci nagrodę spadkobiercom?

-  Anna S. (59)

 

Odpowiedź:

Pani Anno, podstawę odpowiedzi będzie stanowił Kodeks Pracy.

Niestety jak sama Pani wspomniała, mąż zmarł na kilka tygodni przed otrzymaniem nagrody, a zatem przed nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej, co z kolei powoduje, że nie nabył prawa do takiej nagrody. Pracodawca byłby zobowiązany do wypłaty nagrody jedynie w sytuacji kiedy mąż dożyłby dnia kiedy takie prawo by mu przysługiwało, czyli minęłoby 30 lat pracy.

Jednakże radziłbym udać się do zakładu pracy, w którym pracował mąż i ewentualnie sprawdzić zapisy regulaminu przyznawania wynagradzania, bowiem może się okazać że są jakieś zapisy wskazujące, że mężowi należy się jednak jakiś rodzaj nagrody, niekoniecznie jubileuszowej. Dodam, że taki regulamin może być korzystniejszy dla pracownika niż przepisy Kodeksu Pracy, ale nie może być mniej korzystny.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE