Porada Prawna: odpowiedzialność rodziców za długi syna.

Pytanie:

Nasz syn mający ponad 40 lat wpadł w pułapkę finansową. Zaciągnął wiele pożyczek-chwilówek, jak również kredytów bankowych. Imał się dorywczo różnych prac, jednakże ostatecznie zdecydował się wyjechać na stałe zagranicę by tam zarobić pieniądze i spłacić długi w Polsce. Niestety, syn nie spłaca ciążących na nim zobowiązań, a do nas do domu co jakiś czas przychodzą wezwania do zapłaty. Syn utrzymuje z nami sporadyczny kontakt, nie wiemy nawet gdzie dokładnie mieszka ani dlaczego nie spłaca zaciągniętych kredytów. Czy będziemy odpowiadać za długi syna i grozi nam komornik?

 - Anna i Stanisław P.

 

Odpowiedź:

Proszę Państwa, pragnę przede wszystkim na wstępie Państwa uspokoić, bowiem nie są Państwo w żaden sposób odpowiedzialni za zobowiązania pełnoletniego syna. To wyłącznie na synu ciążą zaciągnięte przez niego pożyczki i kredyty i to on zobowiązany jest do ich całkowitej spłaty. Zapewne syn w dowodzie osobistym ma wpisany Państwa adres zamieszkania, stąd wszelka korespondencja z firm czy banków kierowana jest na Państwa adres domowy.

Obecnie mają Państwo dwa wyjścia. Pierwsze to takie, aby nie podejmować kierowanej do syna korespondencji, wskazując przy tym listonoszowi, aby dokonał adnotacji, iż syn nie mieszka pod wskazanym adresem, zaś w przypadku listów ze skrzynki po prostu ich nie otwierać (ewentualnie gromadzić do wiadomości syna). Drugim rozwiązaniem jest sporządzanie przez Państwa odpowiedzi na poszczególne wezwania do zapłaty, gdzie wskażą Państwo, iż syn nie mieszka pod wskazanym adresem i nie jest Państwu znany jego aktualny adres zamieszkania, bowiem nie utrzymują Państwo z nim kontaktu.

Dodatkowo radziłbym wymeldować syna z miejsca Państwa zamieszkania. Wskazuję przy tym, iż to Państwa syn, który opuścił Polskę z zamiarem stałego zamieszkania zagranicą winien dopełnić obowiązku zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów. Jeśli syn tego obowiązku nie dopełnił, to będzie możliwe wymeldowanie go w drodze postępowania administracyjnego.

Niestety, ale na tą chwilę nie mogą się Państwo skutecznie zabezpieczyć przed ewentualną wizytą komornika. Jednakże jeśli dokonają Państwo wymeldowania syna, będą mieli Państwo dodatkowy argument przemawiający za tym, iż syn nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, a tym samym nie ma tam jego rzeczy, które komornik mógłby zająć.

 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE