Porada Prawna: praca w godzinach nadlicznowych, a brak zgody pracownika.

Pytanie:

Pracuję w firmie w której w ostatnim czasie, z uwagi na okres świąteczny zwiększyła się produkcja i zachodzi konieczność pracy po godzinach. Póki co, po godzinach pracują osoby, które same wyraziły na to zgodę. Jednakże im bliżej świąt, tym większe będzie zapotrzebowanie na dodatkowe osoby i pracodawca już zapowiedział że zacznie wskazywać z załogi inne dodatkowe osoby, które będą musiały pracować po godzinach. Ja z uwagi na obowiązki związane z opieką nad 7 letnią córką (żona pracuje w systemie zmianowym), nie chciałbym zostawać w pracy dłużej niż 8 godzin. Czy mogę odmówić pracodawcy, kiedy to mnie wybierze do pracy w nadgodzinach?

            Krzysiek R. (39)

 

Odpowiedź:

 

Pani Krzysztofie, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy praca w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej zabroniona jest pracownicy w ciąży. Jeśli chodzi o dziecko, to ustawodawca przewidział sytuację w której, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Niestety jak Pan wspomniał, Pana dziecko jest w wieku szkolny, zatem ten przepis nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

Dodatkowo wskazuję przypadki kiedy pracodawca nie można zatrudniać pracowników w godzinach nadliczbowych. Nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w przypadku zlecenia wykonywania pracy w nadgodzinach z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy,

– pracowników młodocianych,

– pracowników, którzy przedstawili zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,

– pracowników, u których stwierdzono objawy powstawania choroby zawodowej,

– pracowników niepełnosprawnych, którzy nie są zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub którzy nie posiadają zgody lekarza profilaktyka na pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Podsumowując, opieka nad dzieckiem uczęszczającym do szkoły nie stanowi podstawy zwolnienia Pana od obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli pracodawca poprosi Pana o pracę w godzinach nadliczbowych.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE