Porada Prawna: urlop wychowawczy, a założenie działalności gospodarczej.

Pytanie:

 

Jestem zatrudniona w prywatnej firmie. Po urodzeniu dziecka wykorzystałam cały przysługujący mi urlop macierzyńskim. Obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym. Jednakże po zakończeniu tego urlopu nie mogę wrócić do pracy, ponieważ sama wychowuję dziecko i nie mam nikogo kto mógłby się zaopiekować dzieckiem kiedy będę w pracy. Dlatego zmuszona jestem wnioskować o udzielenie bezpłatnego urlopu wychowawczego. Z uwagi na to, że pozostanę bez środków finansowych, chciałabym otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi tłumaczeń, co pozwoli mi jednocześnie zajmować się dzieckiem i zarabiać. Czy będę mogła otworzyć własną działalność w takiej sytuacji?

-  Aneta B. (28)

 

 

Odpowiedź:

Pani Aneto, mam dla Pani dobre wiadomości.

Otóż zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, a konkretnie artykułu 1862 §  1 „ w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

Wspomniała Pani w swoim pytaniu, że zamierza Pani sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, w między czasie wykonując pracę związaną z tłumaczeniami, co powoduje że nie ma żadnych przeszkód, ani konsekwencji otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Z ostrożności jednak uprzedzam, że Kodeks pracy wskazuje również, iż „w sytuacji kiedy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania”.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE