Porada Prawna: używanie e-papierosa w miejscu pracy.

Pytanie:

 

Jakiś czas temu przestałam palić tradycyjne papierosy i zaczęłam używać e-papierosa. Zdarza mi się używać papierosa w pracy przy koleżankach. Bardzo sporadycznie, ale jednak. Niedawno jedna z koleżanek zwróciła mi uwagę że to niezgodne z przepisami prawa. Czy faktycznie przepisy zabraniają używania e-papierosa w pracy w obecności innych osób?

-  Anna S. (46)

 

Pani Anno, koleżanka która zwróciła Pani uwagę miała rację.

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowelizacja przewiduje ograniczenia w zakresie korzystania, sprzedaży i reklamowaniu papierosów elektronicznych (tzw. e – papierosów) analogiczne do ograniczeń obowiązujących w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami - zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych między innymi na terenie zakładów leczniczych, w pomieszczeniach zakładów pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej oraz w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Powyższe oznacza, że od dnia 8 września 2016 roku palenie e-papierosów w zakładach pracy jest możliwe tylko wówczas, gdy pracodawca wyznaczy w pomieszczeniach zakładu pracy specjalną palarnię, w której dozwolenie będzie palenie zarówno tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jak i e-papierosów. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych palarnia to wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.

Zatem w Pani przypadku palenie e-papierosa jest możliwe jedynie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, a co za tym idzie nie może tego Pani czynić w pomieszczeniu w którym znajdują się osoby niepalące.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE