Poroda Prawna: czy bratanek dzieczy spadek po bezdzietnym wujku?

Pytanie:

Kilka tygodni temu zmarł mój mąż. Byliśmy bezdzietnym małżeństwem. Mąż miał brata, który też nie żyje, natomiast brat miał syna, który żyje i utrzymywał dotychczas z nami kontakt. Dodam, iż teściowie również zmarli kilkanaście lat temu. Z męża rodziny ostał się tylko bratanek. Czy bratanek ma prawo do spadku po moim mężu? Co powinnam teraz zrobić aby uregulować sprawy spadkowe? 

-   Anna J. (66)

                                                                                                                         

Odpowiedź:

Pani Anno, zgodnie z art. 932 § 1 Kodeksu Cywilnego, w sytuacji braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Ponieważ jak Pani zaznaczyła, teściowie również nie żyją, to zastosowanie będzie miał art. 932 § 5 jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Wyjaśniając, wskazuję iż w tej sytuacji w miejsce rodzeństwa męża (brata) wchodzą jego dzieci, a w zasadzie dziecko w osobie żyjącego bratanka. Jednocześnie Pani udział w spadku bez względu na udział bratanka, zawsze wynosi połowę. Powyższe wynika wprost z treści ar. 933 § Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

W Pani sytuacji należałoby złożyć teraz wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku. W postępowaniu tym, sąd ma za zadanie jedynie określić kto i w jakiej części dziedziczy, co pozwoli Pani na załatwienie wszystkich formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych po mężu.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE