Prawo Cywilne: dokumentowa forma czynności prawnych.

 „Przeczytaj uważnie zanim wyślesz” - stanowi dewizę nowelizacji kodeksu cywilnego, wchodzącej w życie z dniem 8 września 2016 r.

 

Wskazana powyższej nowelizacja wprowadza do kodeksu cywilnego dwie dotychczas nieznane formy czynności prawnych – formę elektroniczną oraz formę dokumentową. Podobnie jak w przypadku formy pisemnej niezachowanie formy elektronicznej lub dokumentowej w sytuacji gdy strony nie określiły skutków niedochowania formy, będzie miało skutek ad probationem.

 

Przechodząc do meritum nowo dodany art. 772 KC stanowić będzie, iż do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Jednocześnie wprowadzona zostanie definicja dokumentu, zgodnie z którą dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (art. 773 KC).

 

Jednakże najistotniejszym elementem dokumentowej formy czynności prawnej jest brak wymogu złożenia podpisu. Oznacza to, iż do jej zachowania wystarczą dwa elementy – utrwalenie oświadczenia woli na nośniku który umożliwia zapoznanie się z jego treścią oraz ustalenie osoby składającej oświadczenie woli.

W rezultacie zachowanie formy dokumentowej będzie mniej sformalizowane od formy pisemnej.

 

Tytułem przykładu do jej zachowania dojdzie w sytuacji złożenia oświadczenia woli w treści wiadomości e-mail w taki sposób, iż możliwe będzie ustalenie nadawcy, wiadomości sms, czy nagrania rozmowy telefonicznej, bowiem dokumentem stanie się każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z treścią oświadczenia woli.

 

Reasumując, obecnie wiadomości e-mail, sms'y stanowią jedynie środki dowodowe uprawdopodabniające złożenie określonego oświadczenia woli. Z dniem wejścia w życie nowelizacji przy spełnieniu dwóch podanych powyższej wymogów staną się one dokumentem o mocy dowodowej równej formie pisemnej. 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE