Prawo Cywilne: elektroniczne biuro podawcze.

Wchodząca w życie z dniem 8 września 2016 r. reforma postępowania cywilnego umożliwi składanie pism procesowych za pośrednictwem sieci informatycznej. Aktualnie możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu informatycznego istnieje na gruncie elektronicznego postępowania upominawczego.

 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji stronie postępowania przysługiwać będzie wybór sposobu wnoszenia pism procesowych w całym postępowaniu cywilnym, zgodnie bowiem ze znowelizowaną treścią art. 125 § 21 kodeksu postępowania cywilnego pisma procesowe w określonej sprawie wynosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jeżeli przepis szczególny tak stanowi (elektroniczne postępowanie upominawcze) albo dokonano wyboru tej formy wnoszenia pism procesowych.

 

Powyższe oznacza, że wybór formy wnoszenia pism procesowych będzie dokonywany wobec poszczególnych spraw sądowych. Forma elektroniczna obejmować będzie nie tylko treść pisma procesowego, lecz również jego załączniki.

 

Decydując się na wybór formy elektronicznej należy mieć na szczególnej uwadze zdanie drugie znowelizowanego przepisu art. 125 § 21 kpc zgodnie z którym niewniesienie pisma w wybranej elektronicznej formie wiązać się będzie z brakiem skutków prawnych jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma. Ustawodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego, w którym to sąd byłyby uprawniony do wezwania wnoszącego pismo do uzupełnienia braków formalnych w postaci wniesienia pisma we właściwej formie, a szkoda bowiem sądom ustawodawca przyznał 3 letni termin na dostosowanie się do wymogów znowelizowanych przepisów. Duża rozbieżność w szybkości dostosowywanie się do zmian, a także ilość spraw prowadzonych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych mogą ostudzić zapał nawet największych zwolenników cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

 

Doręczenie pisma będzie skuteczne z chwilą zalogowania się do systemu i potwierdzeniem odbioru w formie elektronicznej ( również dla systemu elektronicznego, przyjęto 14 dniową fikcję doręczenia), o czym należy pamiętać logując się do systemu w dzień wolny od pracy. Doręczeniu w formie elektronicznej podlegać będą nie tylko pisma kierowane przez wnoszącego, ale również sąd wnoszącemu pismo w formie elektronicznej przesyłać będzie pisma drogą elektroniczną ( zarządzenia, wyroki i postanowienia).

 

Na zakończenie warto wskazać, iż wybór elektronicznego biura podawczego nie będzie miał charakteru definitywnego, przepis art. 1311§ 21 kpc przewiduje możliwość rezygnacji z doręczenia elektronicznego. Zarówno wybór elektronicznej formy doręczenia jak i rezygnacja z niego odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE