Prawo Cywilne: elektroniczne zajęcie rachunku bankowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, które zaczną obowiązywać już od 8 września 2016 r. zmianie ulegnie system prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.

W myśl nowo dodanego art. 8932a KPC komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia systemu teleinformatycznego i do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego będą banki, przy czym system taki będzie mógł być prowadzony przez izbę rozliczeniową (art. 112c i 112d Prawa Bankowego).

Banki będą zobowiązane do przekazywania komornikom informacji o stanie konta dłużnika – w tym o środkach zgromadzonych na koncie dłużnika, czy rachunek podlega zajęciu i czy w tym zakresie istnieją ograniczenia a ponadto przekazywania innych innych informacji w zakresie niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z ustawowych zadań komornika.

Elektronicznemu zajęciu rachunku bankowego nie będą podlegały rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Za pomocą elektronicznej korespondencji zajmowane będą także, wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, które będą figurowały w urzędach skarbowych.

Dostęp do systemu teleinformatycznego będzie odpłatny i będzie zaliczany do wydatków egzekucyjnych, których zwrot należy się komornikowi. Informatyzacja zajęcia rachunku bankowego prowadzić będzie do blokady środków niezwłocznie po dokonaniu zajęcia przez komornika jak też do ich niezwłocznego uwolnienia w przypadku uchylenia zajęcia przez komornika.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE