Prawo Cywilne: prokura łączna niewłaściwa – dopuszczalna od 2017 r.

Prawo Cywilne: prokura łączna niewłaściwa – dopuszczalna od 2017 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255), nowelizująca między innymi art. 1094 oraz 1098 kodeksu cywilnego.

 

Przepisy te poświęcone są prokurze, będącej pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Nowelizacja wprowadza ramy prawne dla instytucji funkcjonującej powszechnie w praktyce, przed podjęciem przez Sad Najwyższy Uchwały w składzie 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt. III CZP 34/14 kwestionującej praktykę udzielania prokury łącznej niewłaściwej, która upoważniała prokurenta do wykorzystywania swojego umocowania tylko łącznie z członkiem zarządu.

 

Nowo dodany ust. 11 paragrafu 1094 kodeksu cywilnego stanowi, iż prokura może obejmować umocowania, także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

 

Tym samym z dniem 01 stycznia 2017 r. możliwe jest udzielenie przez przedsiębiorcę prokury łącznej wspólnie z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki.

 

W związku z wprowadzeniem omawianej nowelizacji zmianie uległ również art. 205 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE