Prawo Nieruchomości: ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W dniu 22 czerwca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

 Długo oczekiwana przez różne środowiska ustawa określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadza nową definicję elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą nowe przepisy będą dotyczyć elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365).

Ustawa nie będzie miała natomiast zastosowania do inwestycji realizowanych i użytkowanych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542).

Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

W zakresie skutków prawnych wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje zmianę w procedurze procesu inwestycyjno-budowlanego elektrowni wiatrowych, w szczególności wskazać należy, iż lokalizacja elektrowni wiatrowej możliwa będzie wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym brak będzie możliwości budowania tych instalacji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Rządowe Centrum Legislacji w swoich komunikatach podało, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ukaże się w Dzienniku Ustaw w dniu 1 lipca 2016 r. Natomiast, zgodnie postanowieniami ustawy, ma ona wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, co w konsekwencji oznacza, że najprawdopodobniej ustawa wejdzie w życie w dniu 15 lipca 2016 r.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE