Radca Prawny Tomasz Madejczyk

Radca prawny Tomasz MadejczykRadca Prawny Tomasz Madejczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  • W latach 2005 - 2010 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.
  • W toku studiów wielokrotnie wyróżniony za wybitne wyniki w nauce, w tym medalem rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Każdorazowo zajmował czołowe miejsce ( 1 - 6 ) pod względem wyników w nauce na przeszło 200 studentów.
  • Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym ( overall classification of the qualification ).
  • W 2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem " Treść umowy rachunku bankowego" - " The content of a Bank Account contract" napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Urszuli Promińskiej. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
  • W latach 2010 - 2013  odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
  • Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wobec kilkuletniej współpracy z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa odszkodowań, prawa rodzinnego oraz w postępowaniu cywilnym w sprawach gospodarczych.

Języki: polski, angielski ( business english ).

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE