Zespół

Dyrektor Kancelarii Paulina StrzelczykDyrektor Kancelarii - mgr Paulina Strzelczyk jest absolwentką kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży prawniczej, w tym kilkuletnie na stanowisku kierownika Kancelarii Prawnej, które w połączeniu z posiadaną wiedzą merytoryczną, pozwoliły jej na uzyskanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do objęcia stanowiska Dyrektora Kancelarii.

Na objętym stanowisku Pani Paulina Strzelczyk zajmuje się współpracą z klientami indywidualnymi i biznesowymi, planowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy Kancelarii, a także sprawami administracyjnymi i marketingowymi.

Panią Paulinę Strzelczyk cechuje wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę, a także konsekwentne dążenie do wyznaczonych jej celów, co przekłada się do osiągania sukcesów całej Kancelarii.


 

Radca Prawny Edyta GłowińskaRadca Prawny Edyta Głowińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2006 - 2011 odbyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2011 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem "Uprzywilejowanie pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy" pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Sławomira Cieślaka. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2012 - 2015  odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabyła w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, uzyskując najlepszy wynik w okręgu łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największej kancelarii radców prawnych w województwie łódzkim, gdzie uzyskała wiedzę zarówno w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Radca Prawny Edyta Głowińska specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i prawa odszkodowań.


 

Prawnik – mgr Anna Daria SobczykAplikant radcowski Anna Daria Sobczyk, jest absolwentką kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i rodzinnego. Ponadto, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Jest współautorem artykułu„ Anonimowość dawcy nasienia czy prawo dziecka do poznania pochodzenia genetycznego? - konflikt wartości” opublikowanego w tomie pokonferencyjnym polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności.

Języki: polski, angielski

 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE